Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Реализирани проекти

  назад

   Систем за далечински мониторинг и управување со водоводната мрежа и објектите – SCADA

  Со реализацијата на проектот овозможен е пренос на мерените параметри од 15 точки од примарната водоводна мрежа на Битола до центарот за мониторинг, сместен во просториите на филтерската станица „Дихово“. Системот врши мерења на проток, притисок и ниво на резервоари, додека за резервоарот на Тумбе кафе, овозможува и далечинска регулација на дотокот во резрвоарот.

Ултразвучен мерач на проток - дисплеј
Ормарче со електронски елементи
Изглед на SCADA интерфејс
Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани