Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Дозволи и одобренија

назад

Барање за решение за монтирање на водомер или двоење на приклучок во шахта

За добивање на решението, странката пополнува:
•  Барање за решение за монтирање на водомер или двоење на приклучок во шахта, во службата за приклучоци во Стопански двор на ЈКП Водовод - Битола
•  Цената на услугата за работна рака при монтажата изнесува 1220 денари.
•  Материјалот е на товар на странката
•  За добивање на решението странката треба за потпише Договор за регулирање на должничко доверителен однос
Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани