Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Дозволи и одобренија

назад

Барање за решение за одобрување на нов приклучок

За добивање на решението, странката пополнува:
•  Барање за решение за одобрување на нов приклучок во службата за приклучоци во Стопански двор на ЈКП Водовод – Битола
•  Приложува Решение за градба издадено од Општината
•  Цената на услугата за работна рака при монтажата изнесува 7227 денари за приклучок до 2”
•  Материјалот за приклучокот и ископот се на товар на странката
•  За поголеми профили од 2”, цената на работната рака за изведување на приклучокот се одредува спрема посебна пресметка
•  За добивање на решението странката треба за потпише Договор за регулирање на должничко доверителен однос
Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани