Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Дозволи и одобренија

назад

Решение за приклучок на новоградба на градската мрежа

За добивање на решението, странката пополнува:
•  Барање за Решение за приклучок во Архивата на ЈКП Водовод – Битола
•  Приложува Решение за локациски услови издадено од Општина Битола
•  Цената на услугата изнесува 1000 денари
•  За добивање на решението странката треба за потпише Договор за регулирање на должничко доверителен однос
Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани