Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Дозволи и одобренија

назад

Потврда (вцртување) на подземни инсталации

За добивање на потврдата, странката пополнува:
•  Барање за вцртување на подземни инсталации во Архивата на ЈКП Водовод – Битола
•  Приложува ситуација од одредената локација во размер 1:1000
•  Цената на услугата изнесува 1000 денари.

Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани