Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Основна дејност


 
 ЈКП “ВОДОВОД”- БИТОЛА е јавно комунално претпријатие чија основна дејност е зафаќање на сурова вода, третман на истата и дистрибуција до крајните потрошувачи.

Дејностите при дистрибуција на вода се:

- контрола на функционирањето на водоводната дистрибутивна мрежа

- планско превентивно одржување

- интервентно одржување на мрежата и приклучоците

- одржување на квалитетот на водата во мрежата

- изработка на нови приклучоци на водоводната мрежа

- изработка на нови делници во водоводната мрежа како и реконструкција на постојните

- контрола на исправноста на мерните инструменти на потрошувачката на вода - водомери

 

Јавно претпријатие "Водовод" - Битола © 2011-2014 Сите права задржани